DE BOOG uitgeverij
  ... voor eenheid in geloof en leven

Manual of Catholic Medical Ethics

Manual of Catholic Medical Ethics
Categorie: Moraal en maatschappij
Auteur: . Eijk, Hendriks, Raymakers, Fleming
Pagina's: 720
Gewicht: 1200 gram
Jaar:
Waardering:
Up to date medische ethiek aangepast aan een internationaal lezerspubliek, waarbij aandacht is gegeven aan ontwikkelingen op internationaal niveau.

47,50

Bekijk hier het online inkijkexemplaar


Beschrijving

Manual of Catholic Medical Ethics Dit handboek is een bewerking van de Nederlandse uitgave Handboek katholieke Medische Ethiek (Uitgeverij Parthenon 2010) in de Engelse taal. Het gaat uit van de leer van de Katholieke Kerk en steunt daarbij op de uitspraken van het Kerkelijk leergezag op medisch-ethisch gebied en op de Aristotelisch-Thomistische wijsbegeerte. Deze Engelse uitgave is aangepast aan een internationaal lezerspubliek en waar nodig aangevuld ten opzichte van de Nederlandse uitgave, waarbij aandacht is gegeven aan ontwikkelingen op internationaal niveau. Nieuwe bibliografische referenties zijn toegevoegd. Voor deze uitgave kon de oorspronkelijke redactie dankbaar gebruik maken van de expertise van een vierde redacteur: dr. John Irving Fleming, ethicus en rooms-katholiek priester, lid van de Pauselijke Academie voor het Leven. Na een inleiding over de bronnen van onze kennis en het gezag van de Kerk op dit gebied, volgt een uitgebreide bespreking van de beginselen en uitgangspunten van de christelijke medische ethiek. Daarna volgen hoofdstukken die de problemen en vraagstukken behandelen naar de levensfase waarin ze zich kunnen voordoen (het beginnende leven, vruchtbaarheid en voortplanting, therapeutisch ingrijpen, niet therapeutische ingrepen en de zorg rond het levenseinde). Tot besluit een behandeling van sociale aspecten van de gezondheidszorg en een bespreking van de Eed van Hippocrates. Een bibliografie van ruim 750 referenties en een uitvoerig zaakregister sluiten het boek af.


Auteur

. Eijk, Hendriks, Raymakers, Fleming

Editors: Card. W.J. Eijk, MD, PhD, STL, L.J.M. Hendriks STD, J.A. Raymakers, MD, PhD, and John I. Fleming, BA, ThL (hons), PhD (English edition) Connor Court


Recensie