DE BOOG uitgeverij
  ... voor eenheid in geloof en leven

Jezus Christus onze Verlosser

Jezus Christus onze Verlosser
Categorie: God de Vader Jezus Christus
Auteur: Vicente Ferrer Barriendos
ISBN: 9789062570980
Pagina's: 192
Gewicht: 286 gram
Jaar:
Waardering:
Inleiding in de christologie: een grote groep mensen nader kennis te laten maken met de prachtige rijkdom en de ondoorgrondelijke diepte van het mysterie van Christus.

16,75
9,80

Bekijk hier het online inkijkexemplaar


Beschrijving

Christus zoeken. Christus vinden. Christus liefhebben. Deze heilige en betrouwbare raad omschrijft de gehele weg van het geestelijk leven, die ons voert tot de vereniging en eenwording met Jezus Christus.

De eerste etappe van deze weg bestaat uit het streven naar een levendig geloof, zoals dat van de psalmist: Uw nabijheid, Heer, wil ik zoeken (Ps. 27:8). Daarvoor is het noodzakelijk om regelmatig de heilige Schrift te lezen en om, net zoals Maria, de handelingen en de woorden van de Heer te overwegen in ons hart. Het lezen van andere geschikte boeken kan hier zonder twijfel ook bij helpen.

Dit is ook het doel van deze inleiding in de christologie: een grote groep mensen nader kennis te laten maken met de prachtige rijkdom en de ondoorgrondelijke diepte van het mysterie van Christus (vergelijk Fil. 3:8; Ef. 3:8).

Omdat dit een theologisch boek is, zal er dieper worden ingegaan op het onderwerp en zal het ook beter verklaard worden dan bij een eenvoudige catechese. Er wordt in dit boek gebruikgemaakt van de methode en structuur van een systematisch-theologische verhandeling en van de juiste uitdrukkingen, die op een eenvoudige wijze uitgelegd zullen worden. Om deze reden zijn dan ook citaten uit de heilige Schrift opgenomen, evenals verklaringen van het kerkelijke leerambt en enkele uitspraken van de heilige Thomas van Aquino, die door het Tweede Vaticaans Concilie voor een dergelijke studie zijn aanbevolen. Natuurlijk wordt er ook vaak geciteerd uit de Catechismus van de Katholieke Kerk, waarin de verschillende onderwerpen precies en correct worden behandeld.


Auteur

Vicente Ferrer Barriendos

Vicente Ferrer Barriendos is priester. Hij is gepromoveerd in de geneeskunde (universiteit van Navarra) en in de theologie (universiteit van Lateranen in Rome, waar hij ook docent is geweest).


Recensie