DE BOOG uitgeverij
  ... voor eenheid in geloof en leven

Inleiding tot de Theologie

Inleiding tot de Theologie
Categorie: God de Vader Jezus Christus
Auteur: José Morales
ISBN: 97890.6257085.0
Pagina's: 144
Gewicht: 188 gram
Jaar: 2012
Waardering:

Een helder overzicht van een aantal grondbegrippen voor iedereen die op systematische wijze zijn geloof wil verdiepen.12,75
7,60

Bekijk hier het online inkijkexemplaar


Beschrijving

Deze Inleiding tot de Theologie biedt iedereen die op systematische wijze zijn geloof wil verdiepen en zich wil bezighouden met de wetenschap waarin God en het zoeken naar zijn Waarheid centraal staan, een helder overzicht van een aantal grondbegrippen.

Het boek bevat vijf hoofdstukken:

  • Geloof en theologie, met een nadere uitleg van beide begrippen;
  • De aard van de theologie, waarin onder meer de verhouding tussen geloof en rede aan de orde komt;
  • De bronnen van de theologie, waarin nadruk wordt gelegd op de onverbrekelijke samenhang ervan;
  • Het Leergezag in het leven van de Kerk, met aandacht voor de betekenis ervan voor de theologie en de theoloog;
  • Theologie, cultuur en leven, waarin dieper wordt ingegaan op hun onderlinge betrokkenheid, de verhouding theologie en wetenschap en de mogelijkheid van een theologisch pluralisme.


Auteur

José Morales

José Morales is katholiek priester, hoogleraar in de dogmatische theologie aan de universiteit van Navarra (Pamplona, Spanje).


Recensie