DE BOOG uitgeverij
  ... voor eenheid in geloof en leven

Menselijke liefde in het plan van God

Menselijke liefde in het plan van God
Categorie: Huwelijk gezin opvoeding
Auteur: Stefan van Aken
ISBN: 978-1-4476-7443
Pagina's: 91
Gewicht: 280 gram
Jaar: 2011
Waardering:
Paus Johannes Paulus II liet de wereld onder meer de Theologie van het Lichaam na. Ter gelegenheid van zijn Zaligverklaring op 1 mei jongstleden is hierover het boek 'Menselijke liefde in het plan van God', een kennismaking met de 'Theologie van het

12,50

Bekijk hier het online inkijkexemplaar


Beschrijving

Het boek is geschreven door het echtpaar Stefan en Lisette van Aken-de Graaf, met een voorwoord van Mgr. Everard de Jong en een aanbeveling van Mgr. Jozef Punt. De Theologie van het Lichaam behandelt de menselijke liefde in veel facetten. Lichamelijkheid, seksualiteit en de betekenis daarvan voor de mens komen aan de orde. Hoewel het hier een belangrijke erfenis van Johannes Paulus II betreft, was er tot op heden geen populaire literatuur beschikbaar over dit onderwerp in het Nederlandse taalgebied. Dit boekje wil deze leemte vullen. In helder taalgebruik en met vele voorbeelden en toelichtingen worden de basisprincipes en beginselen van de Theologie van het Lichaam uitgelegd. 'Op deze manier draagt dit boek bij aan een groter begrip van onszelf als mens. Het zal bij velen herkenning oproepen van hun eigen diepste verlangens', aldus Stefan van Aken.


Auteur

Stefan van Aken

Lisette en Stefan van Aken zijn verantwoordelijk voor de afdeling Huwelijk en Gezin van het bisdom Haarlem-Amsterdam. Zij zijn als docent van het vak 'Theologie van het Lichaam en Moraal van de Seksualiteit' verbonden aan het kerkelijk opleidingsinstituut De Tiltenberg. Lisette is psycholoog en Stefan is biomedicus. Beiden hebben een mastergraad in theologie (Rome). Lisette en Stefan zijn ouders van vijf kinderen.


Recensie