DE BOOG uitgeverij
  ... voor eenheid in geloof en leven

In de school van de Heilige Geest

In de school van de Heilige Geest
Categorie: Jacques Philippe
Auteur: Jacques Philippe
ISBN: 90-7009-29-05
Pagina's: 79
Gewicht: 95 gram
Jaar: 1998
Waardering:
Dit boekje helpt om volgzaam én creatief de ingevingen van de heilige Geest te onderscheiden.

7,50

Bekijk hier het online inkijkexemplaar


Beschrijving

In toegankelijke en concrete taal, laat dit boekje enkele praktische voorwaarden zien om gehoorzaam te zijn aan de werking van de Heilige Geest in ons verstand en in ons hart. Dit kan ons leven veel eenvoudiger, vrijer en gelukkiger maken.


Auteur

Jacques Philippe

Jacques Philippe is verantwoordelijke van de priesterlijke fraterniteit van de Gemeenschap van de Zaligsprekingen. Hij is priester sinds 1985 en geeft retraites in Frankrijk en in andere landen.


Recensie

Geloof en Leven
Jacques Philippe maakt deel uit van de nieuwe beweging der Zaligsprekingen (Communauté des Béatitudes) die in heel wat landen reeds gemeenschappen heeft. Zelf is hij verantwoordelijk voor de priesterlijke fraterniteit van de Gemeenschap. Hij werd in 1983 priester gewijd en geeft retraites in Frankrijk en daarbuiten.

De "Béatitudes" situeert zich in de brede stroming van de katholieke Charismatische Vernieuwing en heeft zich voor haar spiritualiteit voor een deel geïnspireerd op de karmelitaanse. Eigenlijk handelt "In de school van de heilige Geest" over het onderscheiden van de wil van God, de leiding van de heilige Geest en dan verder over de gehoorzaamheid aan de Geest.

In het eerste hoofdstuk toont de schrijver dat de heiligheid het werk is van de heilige Geest. Aangezien het de roeping is van ieder normaal christen om heilig te (zijn of te) worden, is het goed om weten dat we dat niet aankunnen uit eigen kracht en anderzijds dat ieder van ons zijn eigen onvervreemdbare weg heeft daarheen. Hoe trouwer we zijn aan de genade, hoe sterker de genade in ons aan het werk kan.

Het tweede hoofdstuk helpt ons open te komen voor de leiding, de ingevingen van de heilige Geest. Dat zijn deels heel fundamentele keuzen om bv. God niets te weigeren, ook heel praktische zoals de trouw aan het gebed, het leren kennen van je eigen hart en de openheid tegenover een geestelijk begeleider.

Het derde hoofdstuk leert ons dan nog maar eens hoe we kunnen onderscheiden of een ingeving echt van God komt en handelt in feite over de onderscheiding der geesten; hoe kan ik daarin groeien?

In een eerste annex krijgen we een aantal teksten van Louis Lallemant over de consequente 'gehoorzaamheid aan de heilige Geest'.

Een tweede annex brengt teksten van Franciscus van Sales (iemand die veel schreef aan christelijke leken), eveneens over de onderscheiding der geesten: wat beweegt me eigenlijk, hoe kan ik op een eenvoudige manier weten wat God wil?

Een derde annex gaat over vrijheid en onderdanigheid. Dit krijgt hier niet zozeer een filosofische benadering, maar wordt eerder existentieel, vanuit concrete ervaringen behandelt. Vanuit onze oorspronkelijke vrees om ook maar iets van onze vrijheid prijs te geven komen we tot de vaststelling dat juist de overgave aan Gods verlangen ons binnenvoert in een onvermoede vrijheid. Enkel in de liefde tot God bloeit mijn vrijheid ten volle open.

Vertaald uit het Frans, A l'école de l'Esprit Saint, Ed. des Béatitudes 1995.